Πλατεία

Πλατεία

Ο οικισμός αναφέρεται την περίοδο της Βενετοκρατίας, το 1577 από τον Fr. Barozzi και από τον Πέτρο Καστροφύλακα ως Russospiti.

Το 1583 βρίσκεται να έχει 157 κατοίκους και 308 οφειλόμενες αγγαρείες.

Στη φρουριακή έκθεση του 1633 αναγράφεται ότι μαζί με το χωριό Χρωμοναστήι επανδρώνει με 5 άνδρες τη φρουριακή θέση «Μεσολιβάδι».

Στην τούρκικη απογραφή του 1659, αναφέρεται ως Rusispiti με 24 σπίτια.

Στην απογραφή του Νικόλαου Σταυρινίδη το 1881, φαίνεται να ανήκει στο Δήμο Χρωμοναστηρίου και να έχει 61 οικογένειες και 240 κατοίκους (110 άνδρες, 130 γυναίκες).  Απ’ αυτές, 47 οικογένειες και 184 κάτοικοι ήταν χριστιανοί και 14 οικογένειες και 56 κάτοικοι Μουσουλμάνοι.

Το 1900 υπάγεται στο Δήμο Βρυσιναίων και έχει 221 κατοίκους, ενώ το 1920 αποτελεί έδρα ομώνυμου αγροτικού Δήμου με 307 κατοίκους.

Το 1928 γίνεται έδρα κοινότητας με 358 κατοίκους. Από το 1998, μετά το σχέδιο «Καποδίστριας», ανήκει στο Δήμο Ρεθύμνου.

Έτος κάτοικοι
1940 358
1951 353
1961 278
1971 195
1981 174
1991 257
2001 374