Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου
Το Δημοτικό Σχολείο Ρουσσοσπιτίου ιδρύθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα όπως μαρτυρά το μαθητολόγιο που διατηρείται σε καλή κατάσταση στο γραφείο του Σχολείου. Στην αρχή το Σχολείο στεγαζόταν σε κάποια οικία του χωριού. Το 1926 ανεγέρθη το σημερινό σχολείο το οποίο ακολούθησε τα αρχιτεκτονικά πρότυπα των διθέσιων σχολικών κτιρίων της εποχής.΄΄Εχει δύο μεγάλες αίθουσες με το γραφείο των δασκάλων ανάμεσα.
Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 το σχολείο υποβιβάστηκε σε μονοθέσιο και κινδύνεψε να κλείσει. Απ’ τη μια, όμως, το πείσμα των κατοίκων να το διατηρήσουν ανοικτό και απ’ τηνάλλη η ραγδαία οικιστική αύξηση του οικισμού οδήγησαν στην αύξηση του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου. Έτσι:
Το 2005, 23 μαθητές, 3/θέσιο
Το 2006, 32 μαθητές, 3/θέσιο
Το 2007, 42 μαθητές, 4/θέσιο
Το 2008, 55 μαθητές, 4/θέσιο
Το 2009, 62 μαθητές, 5/θέσιο (εκτίμηση βάσει των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο)
Το 2010, 70 μαθητές, 5/θέσιο (εκτίμηση βάσει των παιδιών που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο)
Δυστυχώς, το κτίριο του Σχολείου δεν καλύπτει τις εκπαιδευτικές ανάγκες με αποτέλεσμα να έχει διχοτομηθεί η μία αίθουσα και το γραφείο των δασκ΄σλων να χρησιμοποιείται ως αίθουσα διδασκαλίας.
Την επόμενη σχολική χρονιά το σχολείο θα λειτουργήσει ως 5/θέσιο με υποχρεωτική τοποθέτηση προκατασκευασμένων αιθουσών στην αυλή του Σχολείου.
Λύση στο αδιέξοδο φαίνεται να υπάρχει, μιας και ο πρώην Υπουργός Παιδείας κ. Ευρυπίδης Συλιανίδης εξήγγειλε την κατασκευή νέου 6/θεσίου Δημοτικού Σχολείου στον οικισμό.