Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ρουσσοσπιτίου, σας καλεί για τη διεξαγωγή εκλογών τη Τετάρτη 15 Απριλίου  και ώρα 8 μ.μ. στην αίθουσα του συλλόγου.

Θα θέλαμε να θέσουμε υπόψιν σας, ότι, η μη έλευση μελών, για τη πραγματοποίηση των εκλογών, συνεπάγετε με το τερματισμό λειτουργίας του Πολιτιστικού Συλλόγου με τις όποιες συνέπιες για το τόπο μας!

Για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε το δικαίωμα, στο Πολιτισμό του Τόπου μας (έτσι όπως πρέπει να είναι ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ) απαιτείται η συμμετοχή όλων μας!

Δώστε την  ευκαιρία, με  τη συμμετοχή σας στο Ρουσσοσπίτι, για να έχουμε ΟΛΟΙ δικαίωμα στο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ.

Τετάρτη 15 Απριλίου 2015 και ώρα 8 μ.μ.