Τη Κυριακή 28 Ιουνίου, στο κοινοτικό γραφείο, 10 το πρωί. θα πραγματοποιηθεί αιμοδοσία στο Ρουσσοσπίτι.
Οι Ρουσσοσπιτιανοί,πάντα ευαισθητοποιημένοι στο θέμα τις αιμοδοσίας, θα προσέλθουν και πάλι για να δώσουν λίγο χρόνο και αίμα για να χαρίσουν ζωή σε συνανθρώπους τους.

Το κάλεσμα είναι για όλους, όσους ενδιαφέρονται, πραγματικά για το συνάνθρωπο τους.Aimodosia-2015

Τη Κυριακή 28 Ιουνίου, στης 10 το πρωί, στο κοινοτικό γραφείο, έχετε κάτι σπουδαίο να κάνετε!