Χρωμοναστηρίου – Ρουσσοσπίτίου

Την Τεταρτη 15 Μαΐου πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του πολιτιστικού συλλόγου Ρουσσοσπίτίου, συνάντηση με το γειτονικό πολιτιστικό σύλλογο Χρωμοναστηριου. 

Σκοπός της συνάντησης, ήταν η σύσφιξη των σχέσεων, μεταξύ των δύο συλλόγων, η δυνατότητα συνεργασίας και κοινών δράσεων και οι δυνατότητες συνεργασίας σε θέματα καθημερινότητας ,πολιτισμού κλπ.

Σαν πρώτη συμφωνία, μεταξύ των δύο γειτονικών συλλόγων, αποφασίστηκε η κοινή δράση για την προσπάθεια κατασκευής του νέου Δημοτικού Σχολειού στην περιοχή του οικισμού Ρουσσοσπιτιου.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι αυτή η προσπάθεια θα έχει επιτυχία και συνέχεια,  με απώτερο σκοπό το κοινό καλό και την ανάπτυξη και των δύο, γειτονικών οικισμών.