θΕΜA:  Ενημέρωση για τη σύσταση νέου Δ. Σ. του Συλλόγου και την ετήσια εισφορά των μελών

Αγαπητοί γονείς,

Ευχόμαστε σε όλους σας η νέα σχολική χρονιά να είναι καλή, δημιουργική και εποικοδομητική και όλα τα παιδιά να έχουν καλή πρόοδο στα μαθήματά τους.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τη σύσταση του νέου Δ.Σ. του Συλλόγου και για το ποσό της ετήσιας συνδρομής των μελών, όπως ορίστηκαν στην πρώτη συνεδρίασή του.

Ο καταμερισμός των αρμοδιοτήτων έγινε ως εξής:

Δεσποτοπούλου Κατερίνα: Πρόεδρος

Μπιρλιράκης Νίκος: Αντιπρόεδρος

Σαριδάκη Αγγελική: Ταμίας

Δροσοπούλου Γιώτα: Γραμματέας

Bαβoυράκη Πόπη: Μέλος

Boυμβoυλάκη Μαρίνα: Μέλος

Γεωργόπουλος Γιώργος: Μέλος.

Κατόπιν αποφασίστηκε  η ετήσια οικονομική συνδρομή προς το Σύλλογο να παραμείνει στο ποσό των 15 ευρώ ανά οικογένεια.

Όπως γνωρίζετε, τα χρήματα αυτά διατίθενται για την κάλυψη υλικοτεχνικών αναγκών των δύο σχολείων και για την αγορά εξοπλισμού και οπτικοακουστικών μέσων. Σας παρακαλούμε  λotιrόν, να καταβάλετε τη συνδρoμή σας άμεσα. Παρακαλούμε, ιδιαίτερα τους γονείς που δεν έχου καταβάλει τη συνδρομή της προηγούμενης σχολικής χρονιάς να προχωρήσουν άμεσα στην εξόφλησή της. Τα χρήματα θα εισπράττει η ταμίας του Συλλόγου, Σαριδάκη Αγγελική.

Θα ήταν σημαντικό για μας να ακούμε τις παρατηρήσεις σας, τις προτάσεις σας, τις υποδείξεις ή τις διαφωνίες σας, καθώς επίσης και τα πρoβλήματα που ενδεχομένως αντιμετωπίζετε κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Τα Μέλη του Συλλόγου